Mala loža prodana zasebniku

V civilnem gibanju Skupaj obžalujemo, da je vodstvo Mestne občine Koper ignoriralo jasno izraženo voljo občanov, strokovne in ostale javnosti ter zamudilo priložnost, da bi v primeru Mala loža popravili napako izpred enajstih let.

Župan ni pojasnil, kako se je del Pretorske palače znašel v zasebni lasti, niti, ali obstaja za to sklep občinskega sveta. Prav tako ni omogočil vpogleda v enajst let trajajoča trgovanja z javnim dobrim.

Ker dvomi o zakonitosti prodaje integralnega dela Pretorske palače niso razjasnjeni, bomo vse zbrane dokumente izročili pristojnim organom.

IMG 0301

Novega lastnika pa pozivamo, da prisluhne javnemu interesu in tudi sam pomaga pri ugotavljanju pravne korektnosti oziroma zakonitosti lastninjenja integralnega dela Pretorske palače.

Hkrati pa nas velika podpora iz občine in vse Slovenije zavezuje, da naše aktivnosti nadaljujemo. Ne gre namreč samo za malo ložo in niti ne samo za koprsko občino. Ta je postala sinonim za odnos države do kulturne dediščine, ko ni več nikakršnih omejitev za prodajo spomenikov. Primer Male lože razkriva številne slabosti pri urejanju prostora. Zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 2007 na primer občinam nalaga izdelavo občinskih prostorskih načrtov in zelo jasno zapiše, da je prostorsko načrtovanje v javnem interesu – po drugi strani pa država ni poskrbela za vzvode, da bi občine to tudi res naredile in izvajale.

 

IMG 0299

Mestna občina Koper tako še vedno nima Občinskega prostorskega načrta, ki bi omogočal skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ... Najbolj pa razgalja vse slabosti lokalne samouprave, od katere sta odvisna kakovost in standard življenja državljanov. Od leta 1993, ko je bil sprejet zakon, je bil že neverjetnih 38-krat spremenjen, vlada pa namesto njegove celovite prenove dodaja še 39. novelo. Državljani smo zato vse bolj neenakopravni, saj nadzora nad izvajanjem temeljnih nalog občin iz davkoplačevalskega denarja ni. Nadzorni odbori občin povsod, kjer vlada županova večina, ne opravljajo svojega dela in z občinskim premoženjem se slabo ravna.

Vabilo na dražbo male lože