AAG:Pritožba zaradi terminala Žavlje

Alpe Adria Green na evropske institucije s pritožbo zaradi terminala Žavlje

Datum: 22. september 2017

Avtor: Andreja Šalamun

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green (AAG) je na Evropsko komisijo in Evropski parlament naslovila pritožbo zaradi kršitve evropske direktive v zvezi z nameravano gradnjo plinskega terminala v Žavljah, so zapisali na svoji spletni strani. Poudarili so, da je italijanska vlada maja lani izdala dovoljenje za uplinjevalnik, pri čemer je Italija po mnenju organizacije AAG podala lažne informacije.

Kot poudarjajo v omenjeni organizaciji, je leta 2009 italijansko ministrstvo za okolje družbi Gas Natural izdalo oceno o vplivih na okolje v zvezi s predlagano gradnjo uplinjevalnika v Žavljah. Dokument sta tako Evropska komisija kot komisija za peticije Evropskega parlamenta večkrat obravnavali. Slovenija je, pravijo v AAG, glede umestitve objekta v ta prostor večkrat izrazila nasprotovanje, nasprotujejo pa mu tudi slovenske obalne občine, tržaška pokrajina in skoraj vse okoljske organizacije. »Vendar italijansko ministrstvo kljub vsemu temu še vedno ignorira ta nasprotovanja in je izdalo postopek tudi za predlagan plinovod, ki bi povezoval načrtovan uplinjevalnik z italijansko plinsko mrežo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

V AAG zato menijo, da je ministrstvo kršilo evropske normative in ni upoštevalo mnenj tistih, ki se s tem projektom ne strinjajo. Uplinjevalnik in plinovod sta, pravijo, medsebojno povezana, zaradi česar bi ju morali obravnavati skupaj, ne pa zanju izvesti dva ločena postopka. Poleg tega pogrešajo tudi strateško okoljsko oceno. Ministrstvo »ni upoštevalo težav, ki bi nastale zaradi onesnaževanja morja, kar bi privedlo do hudih posledic za slovenske teritorialne vode in za varnost njenih državljanov,« še opozarjajo v AAG.

Navajajo tudi, da italijansko okoljsko ministrstvo ni ustrezno odgovorilo na vprašanje Evropske komisije, ali je bil načrt uplinjevalnika ocenjen po postopku, ki ga določa evropska direktiva. Predstavniki Italije so na to odgovorili, da »dotični projekti niso del načrta in so s tem prikrili dejstvo, da bi moral biti omenjeni načrt uplinjevalnika še potrjen s strani tržaškega pristanišča in s strani tržaške občine,« poudarjajo okoljevarstveniki.

Kljub temu pa Evropska komisija ni odprla postopka o kršitvi evropskih direktiv, zato je marca 2012 družba Gas Natural predstavila elaborata načrta tržaškemu pristanišču in tržaški občini, ne da bi za omenjeni načrt izvedla strateško ocenjevanje okolja. S tem je, menijo v AAG, kršila direktivo, zato Evropsko komisijo pozivajo, naj spoštuje evropske direktive in izvede postopek kršitve v zvezi s to zadevo.

President Alpe Adria Green:
Vojko Bernard
International Environmental Centre AAG

Search