Olga Franca vložila zahtevo za preklic nezakonitega sklepa Občinskega sveta Mestne Občine Koper

Občinska svetnica SLS v Mestni občini Koper Olga Franca je danes na Mestno občino Koper naslovila zahtevo za preklic sklepa, ki ga je Mestni občinski svet sprejel na 2. seji 4. decembra 2014, ker je sklep skladno z mnenjem Ministrstva za javno upravo RS, Službe za lokalno samoupravo (obrazložitev spodaj), nezakonit, in ki se je glasil:

»Občinski svet Mestne občine Koper pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za oblikovanje in podajanje predhodnih mnenj v postopkih imenovanj ravnateljev javnih vrtcev in javnih šol ter drugih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, za katere se uporablja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).«

»Občinski svet MOK je takšen sklep sprejel tudi že v prejšnjem mandatu, saj tisti, ki smo nasprotovali nesmiselnemu in nezakonitemu sklepu, smo bili preglasovani. Nasprotovali smo iz razloga, da je na občinskem svetu potrebna temeljita razprava o primernosti ali neprimernosti posameznih kandidatov za tako visoke in odgovorne funkcije, kot so npr. ravnatelj, direktor zavoda in podobno. Gre tudi za transparentnost dela in za pravico, ki je neodtuljiva članom in članicam občinskega sveta,« razloge za zahtevo za preklic sklepa koprskega občinskega sveta pojasnjuje Franca.

Mestna svetnica MO Koper Olga Franca (SLS) je na Mestno občino Koper ob tem podala tudi zahtevo, da na prvi prihodnji seji Občinskega sveta MOK mestni svetniki prejmejo tudi celoten spisek vseh imenovanj od uveljavitve omenjenega sklepa v mandatnem obdobju 2011 – 2014 in v sedanjem mandatu.

* * *

Zahteva Olge Franca do Mestne občine Koper za uvrstitev predloga na dnevni red prve prihodnje seje

 

Olga Franca

Občinska svetnica Mestne občine Koper

Koper, 13. 2. 2015

MESTNA OBČINA KOPER

Verdijeva ulica 10

6000 Koper

 

ZADEVA: Zahteva za uvrstitev predloga na dnevni red prve prihodnje seje Občinskega sveta

Občinski svet Mestne občine Koper je na 2. seji 4. 12. 2014 pod točko 5 dnevnega reda sprejel naslednji sklep:

»Občinski svet Mestne občine Koper pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za oblikovanje in podajanje predhodnih mnenj v postopkih imenovanj ravnateljev javnih vrtcev in javnih šol ter drugih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, za katere se uporablja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).«

Skladno z mnenjem Ministrstva za javno upravo RS je navedeni sklep NEZAKONIT.

Predlagam, da Občinski svet MOK zato sprejme sklep, da se potrjeni sklep (kot je zgoraj naveden) v celoti razveljavi oz. prekliče.

Ob tem tudi zahtevam, da na prvi prihodnji seji Občinskega sveta Mestne občine Koper mestni svetniki prejmemo celoten spisek vseh imenovanj od uveljavitve omenjenega sklepa v mandatnem obdobju 2011 – 2014 in v sedanjem mandatu.

Search