Občinski praznik brez podelitve priznanj

Mestna svetnica SLS Olga Franca: Občinski praznik brez podelitve priznanj in nagrad ni občinski praznik!

JAVNO PISMO

Spoštovani župan Boris Popovič,

Občinski svet je 20. aprila 2017 na svoji redni seji potrdil predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z veliko plaketo« za leto 2017. Mestni odbor SLS Koper je podal predlog za podelitev ene od obeh razpisanih nagrad gospe Angeli Lampe iz Prad, pri čemer je Komisija za nagrade in priznanja MO Koper predlagala denarno nagrado 5.000 evrov gospodu Dušanu Milenkoviču, Angeli Lampe pa le »Priznanje z veliko plaketo«.

Občinska priznanja in nagrade se skladno z 10. členom Odloka o priznanjih in nagradah MO Koper izročijo nagrajencem na svečani seji Občinskega sveta, praviloma ob občinskem prazniku.

Občinski praznik Mestne občine Koper je 15. maja v spomin na upor v Marezigah 15. maja 1921, ki je bil eden prvih protifašističnih uporov v Evropi. Ob številnih praznovanjih v spomin na ta kruti dan je tudi podelitev priznanj posameznikom, ki s svojim javnim delovanjem in izjemnimi dosežki prispevajo k razvoju MO Koper na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti.

Ugotavljamo pa, da se vse od leta 2011 priznanja in nagrade ne podeljujejo več na svečani seji, saj je od takrat niste sklicali. Menimo, da je opustitev takšnega svečanega dogodka za občino, kot je naša, povsem neprimerno, nespoštljivo do nagrajencev in vseh občanov ter nekulturno in predvsem ignorantsko do naše zgodovine, na katero moramo biti ponosni. Smisel priznaj je na ta način povsem razvodenel in izničen! Smisel priznanj je spodbujanje ponosa na sokrajane, ki so posledično vzor za nadaljnja dobra dela. Ali ni za župana pomembno imeti kup vzornih krajanov in krajank, ki so ponosni Koprčani in Koprčanke?

V sled navedenega vas spoštovani župan pozivam, da skličete svečano sejo v kratkem in svečano podelite obe podeljeni nagradi. Kot mi je znano, gospa Angela Lampe s strani MO Koper vse od aprila letos še ni prejela nikakršnega obvestila, prav tako občinski svetniki nismo seznanjeni ali je MO Koper izplačala denarno nagrado.

V pričakovanju sklica svečane seje Občinskega sveta, vas lepo pozdravljamo.

Mestni odbor SLS Koper,

Olga Franca, predsednica

Search