Občinski praznik brez podelitve priznanj in nagrad ni pravi praznik

Občinski svet Mestne občine Koper je 19. 4. 2018 potrdil predlog za podelitev »Priznanja 15. maj« z denarno nagrado Igorju Vučiču za dolgoletno požrtvovalno, odgovorno in predano delo s področja obveščanja javnosti, zlasti vojnega poročanja s kriznih žarišč na območju nekdanje Jugoslavije, kot tudi z žarišč v Iraku, Izraelu, Afganistanu, na Filipinih, v Eritreji in z drugih kriznih območij. »Priznanje z veliko plaketo« za leto 2018 pa prejmejo Mojca Brank, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper ter Prostovoljno gasilsko društvo Babiči. Vsem nagrajencem čestitamo za zaslužena priznanja. Obžalujemo pa, da med njimi že več let ni prepoznavnega gospodarstvenika ali mladega razvojnika. Še vedno tudi obžalujemo lanskoletno odločitev MO Koper, da je Angeli Lampe podelila le »Priznanje z veliko plaketo« namesto denarne nagrade, saj si jo je kot neutrudna dolgoletna borka,posebna mama Tadeja s posebnimi potrebami, resnično zaslužila za svoje življenjsko delo v borbi za izgradnjo Centra Obala Debeli rtič za ljudi s posebnimi potrebami.

Tudi letos, tako kot vse od leta 2011, priznanja in nagrade ne bodo svečano izročeni na svečani seji občinskega sveta na občinski praznik 15. maja, kar je v nasprotju z 10. členom Odloka o priznanjih in nagradah MO Koper.

Občinski praznik Mestne občine Koper nosi pomembne vrednote v spomin na upor v Marezigah 15. maja 1921, ki je bil eden prvih protifašističnih uporov v Evropi. Ob številnih praznovanjih v spomin na ta kruti dan je tudi podelitev priznanj posameznikom, ki so s svojim javnim delovanjem in izjemnimi dosežki prispevali k razvoju MO Koper na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti.

Spomina na tako težke zgodovinske dogodke naših prednikov ne more nikoli in nikdar nadomestiti dogodek, kakršen je bil novembra lani, ko sta bila občinska nagrada in priznanje podeljena ob obeležju pobratenja z občino Buzet. Praznovanje pobratenja ne more in ne sme nikdar prekriti vrednote osvobajanja izpod okupatorja in zatiralcev naroda v Istri, saj nima prave niti dovolj globoke pomenske povezave s podelitvijo priznanj.

Opustitev takšnega svečanega dogodka je za občino povsem neprimerno, nespoštljivo do nagrajencev in vseh občanov, zato takšnemu ravnanju župana Borisa Popovića ponovno nasprotujemo.

Mestni odbor SLS Koper
Olga Franca, predsednica in občinska svetnica v MO Koper

Search