Edinstven primer na področju lekarniške dejavnosti v Sloveniji ali v svetu

Mag. KATJA GOMBAČ AVER v. d. DIREKTORICA OD LETA 2010

Bila sem edina svetnica, ki sem glasovala proti zavrnilnemu sklepu, s katerim občina ponovno (to traja že 8 let) ne poda soglasja k imenovanju direktorice mag. Katje Gombač Aver.

Občina je podala naslednjo obrazložitev: »Ne glede na zastavljene cilje, ki jih je kandidatka opredelila v programu dela z vizijo razvoja javnega zavoda Obalne lekarne Koper, med Mestno občino Koper in kandidatko za direktorico v vseh letih njenega opravljanja funkcije v.d. direktorice tega zavoda ni bilo vzpostavljeno želeno medsebojno sodelovanje, kot eden od bistvenih elementov za kar največjo in uspešno dosego ciljev pri nadaljnjem razvoju lekarniške dejavnosti na celotnem območju, ki ga pokriva javni zavod Obalne lekarne Koper«.

Na moje vprašanja, kje je srž problema, kaj bi moralo biti drugače, zakaj ni komunikacije med direktorico in županom, kolikokrat sta se sploh sestala in zakaj člani sveta zavoda ne prenesejo direktorici želje župana, predstavniki občine niso podali odgovora; tako kot nikoli doslej.

Svet zavoda je potrdil razvojne načrte, preseženi so letni načrti, kljub nepriznavanju stroškov dela zaradi sprostitve varčevalnih ukrepov v ceni lekarniške točke. Občina je od lekarne prejela del dobička iz tržne dejavnosti poslovanja v deležu solasništva in sicer za leto 2016 120.000 EUR (ustvarjen presežek 380.000 EUR), za leto 2017 pa 32.700 EUR (ustvarjen presežek 304.000 EUR), torej kaj se še pričakuje od direktorice?

Ponovno se soočamo s političnim »stališčem« občine, da priimek direktorice ni pravi. Poleg tega gospa ni vodljiva ali vsaj poslušna; to, da je strokovna, pa seveda v naši občini ni pomemben podatek. Ni zanemarljiva niti višina stroškov, ki nastajajo lekarni z vsakoletnimi objavami razpisa delovnega mesta (samo ena objava stane cca. 500 EUR), sejninami za 10 članski svet … Koliko časa bomo to še dopuščali?

Search