Javno pismo predsednice MO SLS Koper Olge Franca ministrici za okolje in prostor RS Ireni Majcen v zvezi s sanacijo škode plazov Krnica in Guci

Predsednica Mestnega odbora SLS Koper in koprska mestna svetnica Olga Franca je danes v javnem pismu opozorila ministrico za okolje in prostor RS Ireno Majcen na še vedno nesanirane posledice plazov Krnica in Guci v Mestni občini Koper.

Olga Franca je ministrico pozvala, naj v vladi Mira Cerarja, ki prisega na delo v korist ljudi, na moralo in etiko, skupaj z lokalno skupnostjo sprejmejo končni sanacijski načrt, ga natančno terminsko in finančno opredelijo ter nadzirajo njegovo izvajanje, saj je ogrožena varnost ljudi, varnost prometnih udeležencev, prav tako pa obstaja tveganje za večjo škodo v samem okolju. Po prepričanju Olge Franca je nedopustno, da sredstva za sanacijo posledic plazov niso bila zagotovljena v proračunih za leti 2016 in 2017, ob tem pa izpostavlja tudi odgovornost ministrice za nevarnosti, ki so jim izpostavljeni prebivalci teh območij. V pismu je predsednica MO SLS Koper Olga Franca še napovedala, da se bodo prisiljeni zateči k ukrepom nepokorščine in prijav ustreznim institucijam, če se ministrica ne bo sestala s predstavniki tamkajšnjih prebivalcev, zagotovila sredstev za sanacijo in javnosti sporočila zaključkov.

 

Javno pismo, ki so ga poleg ministrice Irene Majcen v vednost prejeli še: predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar, poslanci Državnega zbora RS Marko Ferluga, mag. Lilijana Kozlovič in Tilen Božič, varuhinja človekovih pravic mag. Vlasta Nusdorfer in vodja Sektorja za sistemsko-organizacijske in pravne zadeve Uprave RS za zaščito in reševanje Srečko Šestan, v celoti podajamo v nadaljevanju.

***

Ministrica za okolje in prostor RS Irena Majcen

Koper, 7. januar 2016

Zadeva: Javno pismo v zvezi s sanacijo škode plazov Krnica in Guci v Mestni občini Koper

Spoštovana ministrica,

prepričani smo, da ste se v svojem prvem letu ministrovanja temeljito seznanili s podedovano perečo problematiko nerešenih posledic plazov iz leta 2006 in leta 2010 v naši Mestni občini Koper. Pristojni na ministrstvu, posebej državni sekretar Ervin Vivoda, ki vodi sektor sanacij naravnih nesreč, je bil prisoten na številnih sestankih (zapisnik z dne 6. 6. 2013 in 26. 9. 2012) in velikokrat kontaktiral tako same prizadete kot pristojne na lokalni ravni. In vendar nismo prišli do cilja, do sanacije škode. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1) v 5. členu določa, da je za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru svojih pristojnosti oziroma pravic in dolžnosti, odgovorna država.

Zato vas v Mestnem odboru SLS Koper pozivamo, da v vladi Mira Cerarja, ki prisega na delo v korist ljudi, na moralo in etiko, skupaj z lokalno skupnostjo sprejmete končni sanacijski načrt, ga natančno terminsko in finančno opredelite ter nadzirate njegovo izvajanje. Menimo, da je treba presekati prazne izgovore, da ni denarja, kajti to ne drži. Denar odteka na vse konce (EU kazni, svetovalne storitve, odvetniške storitve, študije …), le za prizadete v naselju Krnica in v naselju Guci sredstev ne najdete. Naj spomnimo, marca 2015 ste nam z ministrstva sporočili: »Program odprave posledic poplav septembra 2010 za leti 2013 in 2014 je bil sprejet in potrjen na Vladi RS, vendar so bila sredstva s sprejetim rebalansom proračuna in zaostrene fiskalne politike zmanjšana oziroma odvzeta, zato ni bilo mogoče v letu 2013 in 2014 realizirati Programa«.

Ogrožena je varnost ljudi, varnost prometnih udeležencev in obstaja tveganje za večjo škodo v samem okolju. Družina Meštrović v Krnici živi v nevarnem objektu, po mnenju stroke popolnoma neprimernem za bivanje. Naj še navedemo, da je projekt sanacije za plaz Guci pripravljen, ima pozitivno recenzijo, sama višina škode ni velika (100.000 evrov) v primerjavi s potencialno škodo, ki se lahko kadarkoli zgodi, saj poškodovana cesta ogroža javno varnost. Plaz v Gucih je poškodoval približno 55 m podporne konstrukcije, del konstrukcije je zrušen na javno cesto. Plaz v Krnici ogroža del vasi, nastajajo nove in nove poškodbe na stanovanjskih objektih, dvoriščih in drugih površinah. Vprašanje časa je, kdaj se lahko zgodi najhujše.

S tem javnim pismom vas prosimo za takojšen resen pristop k sanaciji. Kot smo seznanjeni, so bile številne študije, projekti in meritve že v celoti izdelane, treba je le začeti s sanacijo in za to zagotoviti 1,8 milijona evrov (za sanacijo plazu Krnica 1,7 milijona evrov in za plaz Guci 100.000 evrov).

Gotovo se zavedate, da ste kot ministrica s svojimi strokovnimi sodelavci odgovorni državljanom in da je deset let odločno predolgo za ljudi, ki trpijo zaradi nesaniranih posledic naravnih nesreč. V kolikor vam čas dopušča, vas vabimo na ogled stanja v naši občini, na ogled hiše v kateri živi družina Meštrović v Krnici pri Rižani in na ogled poškodb podpornega zidu, ki ogroža varnost cestnih udeležencev prav vsak dan.

V MO SLS Koper pozivamo tudi vse tri primorske poslance, Marka Ferlugo, mag. Lilijano Kozlovič in Tilna Božiča, naj svojo veliko volilno podporo, ki so jo prejeli ob izvolitvi, tudi povrnejo občanom z delčkom zahvale in takoj pristopijo k reševanju dolgoletne žgoče problematike. V vaših rokah je tudi vzvod za spremembo zakonodaje, da bi prišli, kot je zgoraj navedeno, čimprej do cilja. Prisilne zakonodaje žal v naši državi na tem področju ni, zato so občani prepuščeni milosti in nemilosti lokalnih vodij (županov) in njihovi volji glede dodelitve finančnih sredstev za sanacijo tovrstnih škod.

Spoštovana ministrica,

pričakovali smo, da boste v proračunu za 2016 planirali vsa potrebna sredstva na državni ravni in sanacijo uskladili z Mestno občino Koper, a ste nam sporočili, da niste zagotovili sredstev ne v proračunu za leto 2016, ne za leto 2017. To je nedopustno. Na lastno odgovornost ste tako sanacijo odložili v daljno prihodnost ne glede na nevarnosti za prebivalce tega območja, ki so jim že danes izpostavljeni.

Pričakujemo, da se boste čim prej sestali s predstavniki Mestne občine Koper, temeljito pregledali celotni zadevi, zagotovili sredstva za sanacijo in javnosti sporočili zaključke. V nasprotnem primeru se bomo primorani zateči k uporabi neljubih ukrepov nepokorščine in prijav ustreznim institucijam.

S spoštovanjem,

Olga Franca
predsednica MO SLS Koper in mestna svetnica MOK

Search