MO SLS Koper: Glas za mesto in vas

slsvvolitve

SLS je bila že dva mandata učinkovita opozicija v mestnem svetu. Borili smo se za neslišane na podeželju in dosegli sanacijo v Krnici, nov vrtec v Dekanih, v mestu smo poslušali brezdomce, borimo se proti gradnji podzemne garaže na Muzejskem trgu, sodelovali smo v boju proti terminalom, opozarjamo na problem oskrbe za starejše in še bi lahko naštevali …

Zavezujemo se, da bomo še naprej aktivno prisluhnili težavam, potrebam, mnenjem naših sokrajanov in sokrajank in bili njihov glas v občinskem svet. Slogan »Glas za mesto in vas« se nam je kar sam ponudil, saj nam je bilo, je in bo pomembno doseči enakovredno obravnavanje sokrajanov tako v mestu kot na podeželju.

Pod zaporedno številko 5 je naš kandidat za župana Nevio Miklavčič. Člani in članice SLS MO Koper smo se odločili, da ga podpremo, ker imamo veliko skupnega: ima kmečke korenine, krščanske vrednote in posluh za ljudi. Je profesor fizike na gimnaziji in glede na to, da je med dijaki priljubljen, lahko trdimo, da bo župan, ki bo posebno skrb posvetil ravno mladim. Prihaja iz vrst italijanske skupnosti, torej se zaveda pomena ohranjanja in varovanja manjšin.

Kandidat za župana Nevio Miklavčič

Kot družinski človek se zaveda pomena vrednot kot tudi zdravega okolja za optimalni razvoj otrok; kot vsak fizik z zanimanjem prisluhne novim idejam, spodbuja razvoj, ki olajša bivanje, vendar ne pozabi na ravnovesje z naravnim okoljem; kot kulturnik podpira različne zvrsti umetnosti. Še posebej spodbuja avtorsko produkcijo.

Naša kandidatna lista je pod zaporedno številko 2. Pri sestavljanju liste smo pazili na enakomerno razporeditev tako spola kot predstavnikov različnih skupin: upokojenci, kmeti, podjetniki, javni delavci, samozaposleni; na listi so tudi mame, očetje, dedki. To so skupine, ki so po našem mnenju, po krivici zapostavljeni. SLS so zavezujemo, da bomo ravno tem skupinam dali glas v mestnem svetu, kjer se odloča o prioritetah.

Naj vam predstavimo prve tri kandidate na naši kandidatni listi:

Branko Čehovin

Nosilec liste je Branko Čehovin, ki je že do sedaj aktivno prispeval k iskanju boljših pogojev za bivanje predvsem na podeželju. Kot upokojeni pravnik, se bo v občinskem svetu zavzemal za transparentnejšo in gospodarnejšo porabo občinskega denarja, za večjo informiranost in obveščenost o delu občinskega sveta, za hitrejši razvoj podeželja in povrnitev vseh pristojnosti, za ponovno uvedbo brezplačne informacijske E točke v mestu in na podeželju, za poenostavitev vseh postopkov pri pridobivanju dovoljenj v pristojnosti občine in dokumentov pri ustanavljanju kmetijskih dejavnosti, za dodatno in pregledno financiranje prostovoljnih društev, ki delujejo na celotnem območju MO Koper ter za učinkovitejše delovanje občinskih inšpekcijskih služb na področju varovanja naravnega in bivalnega okolja.

Vesna Starman

Na drugem mestu je Vesna Starman, ki je že do sedaj bila predvsem glas družin in žensk. Aktivna je tudi na področju varstva okolja. V občinskem svetu se bo potegovala za izboljšanje življenja na podeželju, kar pomeni vzpostavitev sistemov, ki omogočajo zdravstveno oskrbo, tako mladih kot ostarelih, obnova prostorov krajevnih skupnosti, kjer bodo lahko potekale kulturne dejavnosti, druženja, prenosi raznovrstnega znanja, vsaka vas naj ima športna igrišča, varne poti, igrišča, vaški trgi naj postanejo center izmenjav ipd. Ljudje na podeželju morajo dobiti priložnost za osebni razvoj tudi če nimajo osebnega prevoza.

Jožef Klabjan

Na tretjem mestu je Jožef Klabjan, ki ga ni treba posebej predstavljati, saj ga poznamo kot pokončnega človeka, ki ve, kako pomembno in hkrati težko je poslanstvo kmeta. Trudi se zaščititi kmeta in širiti glas o kakovosti izdelkov slovenske Istre, poleg tega želi prispevati k razvoju poklica kmeta za bodoče generacije. Zaveda se pomena lokalne prehrane ter iskanje uravnoteženega kmetovanja v skladu z naravo. Posebno skrb posveča virom pitne vode.

Search