Spoštovane volivke in volivci

SLS je bila že dva mandata učinkovita opozicija v mestnem svetu. Naše delo ste lahko spremljali v medijih in na naši spletni strani. Borili smo se za neslišane glasove s koprskega podeželja in dosegli sanacijo plazu v Krnici, nov vrtec v Dekanih, v mestu smo poslušali brezdomce, borimo se proti nepotrebnemu uničenju kamnitega vodnega zbiralnika kot unikatne tehnične dediščine ob gradnji podzemne garaže na Muzejskem trgu, sodelovali smo v boji proti plinskim terminalom v Tržaškem zalivu, opozarjamo na problem oskrbe za starejše in še bi lahko naštevali …
Zavezujemo se, da bomo še vedno aktivno prisluhnili vašim težavam, potrebam, mnenjem in to prenesli v mestni svet. Vabimo vas k razmisleku na vprašanja, ki si jih postavljamo:
• Se strinjate z nedemokratično spremembo statuta Mestne občine Koper aprila 2018, ki je odvzela avtonomnost krajevnim skupnostim, katerih naloga je odločanje o skupnih zadevah pomembnih za življenje svojih vaščanov in krajanov?
• Koliko občinske zemlje in drugih nepremičnin v MO Koper še lahko prodamo, da bodo od njene prodaje imeli koristi le lokalni gradbeni in drugi dobičkarski lobiji?
• Ali je prav, da uničujemo našo skupno kulturno in naravno dediščino zgolj zato, da bi si neka elita pridobila tisto, kar si ne zasluži?
• Ali si ljudje v koprskem zaledju ne zaslužijo pitne vode iz vodovoda, varnih šolskih poti in urejene kanalizacije?
• Ali je prav, da v šolah in vrtcih otroci jedo nekakovstno in nezdravo uvoženo zelenjavo, ker je najcenejša, namesto, da bi jedli zdravo, lokalno pridelano domačo hrano?
• Zakaj lahko kadarkoli spremljamo prenose parlamentarnih sej na TV SLO 3 ali prenose sej občinskih svetov manjših občin na lokalnih TV, ne moremo pa spremljati, kaj in kako se odločajo naše svetnice in svetniki na sejah mestnega sveta Koper?
V kolikor želite na zastavljena vprašanja dobiti drugačne odgovore kot vam jih ponuja sedanja občinska oblast in v kolikor se strinjate, da Mestna občina Koper potrebuje demokratične in pozitivne spremembe, naj bo vaš GLAS ZA MESTO IN VAS NAMENJEN NAŠIM KANDIDATOM ZA MESTNI SVET NA VOLILNI LISTI POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO: 2 Slovenska ljudska stranka - SLS
Pri sestavljanju liste smo pazili na enakomerno razporeditev tako spola (50/50) kot predstavnikov različnih skupin: upokojenci, kmetje, podjetniki, prosvetni delavci, samozaposleni; na listi so tudi mame, očetje, dedki. To so skupine, ki so po našem mnenju po krivici zapostavljeni. SLS so zavezujemo, da bomo ravno tem skupinam dali glas v mestnem svetu, kjer se odloča o prednostnih nalogah in njihovem uresničevanju.
Ker želimo biti čimbolj po vaši izbiri, vas vabimo k preferenčnemu glasovanju, ki omogoča, da volivec ne izbira le med političnimi opcijami, pač pa tudi med posamezniki znotraj te politične opcije. Imena kandidatov niso natisnjena na glasovnici, pač pa mora volivec ime in priimek ali zaporedno številko kandidata vpisati v posebno mesto na glasovnici. Na glasovnici se tako obkroži zaporedno številko 2 pred imenom liste SLS in v kvadratek ob njej vpiše zaporedna številka izbranega kandidata na listi SLS (mesto, na katerem je vpisan) ali kar njegovo ime in priimek.
KANDIDATI ZA MESTNI SVET SO: BRANKO ČEHOVIN, VESNA STARMAN, PINO KLABJAN, NATAŠA TULJAK, NEVIO MIKLAVČIČ, VESNA FABJAN BREMEC, ŽARKO PREGELJ, VOJKA LAPAJNE, RAJKO TEDEŠKO, DANJELA LAZAR
Naše delo lahko spremljate na naši fb strani: Mestni odbor SLS Koper
Spletni strani: http://sls-kp.si/
Lahko nam pošljete svoje pobude na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KANDIDAT ZA ŽUPANA POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 5
Predstavljamo vam kandidata za župana Nevia Miklavčiča. Člani in članice SLS MO Koper smo se odločili, da ga podpremo, ker imamo veliko skupnega: ima kmečke korenine, krščanske vrednote in posluh za ljudi. Je profesor fizike na gimnaziji in glede na to, da je med dijaki priljubljen, lahko trdimo, da bo župan, ki bo posebno skrb posvetil ravno mladim. Prihaja iz vrst italijanske skupnosti, torej se zaveda pomena ohranjanja in varovanja manjšin.
Kot družinski človek se zaveda pomena družine in osebnih vrednot, kot tudi zdravega okolja za optimalni razvoj otrok. Prizadeval si bo za več naravnih igrišč po celotni občini. Svetovalni center za otroke mladostnike in starše bo okrepil z več strokovnjaki iz različnih področij. Starši, otroci in mladostniki bodo deležni rednih obravnav bližje svojemu domu.
Kot vsak fizik z zanimanjem prisluhne novim idejam, spodbuja razvoj, ki olajša bivanje, vendar ne pozabi na ravnovesje z naravnim okoljem. Želi si poiskati vzvode, s katerimi bi naše podeželje postalo enakovredno mestnemu življenju.
Kot glasbenik in kulturnik podpira različne zvrsti umetnosti. Še posebej bo spodbujal avtorsko umetniško produkcijo. Nadebudnim umetnikom bo omogočil svoje umetnije predstaviti širši javnosti po celotni občini.

Search