Plačevanje položnic zastonj podaljšano za naslednja 3 leta

Na pobudo občinske svetnice Olge Franca je Občinski svet MO Koper leta 2014 sprejel Sklep o vzpostavitvi mestne blagajne. Od takrat dalje lahko občani plačujemo zastonj položnice pri DELAVSKI HRANILNICI KOPER in sicer za plačilo vodarine, odvoza smeti, položnice šol in vrtcev, položnice KS za najem grobov, občinske takse, komunalni prispevek, globe in kazni, dovolilnine za parkiranje, upravne takse – položnice izdane s strani MO Koper.

Letno lahko prihranite tudi več kot 100 EUR.

Search