Zahvala volivkam in volilcem, občankam in občanom ter izražena podpora Alešu Bržanu

Večji del volilnih aktivnosti je za nami. Rezultati so poznani. Kljub vaši iskreni pomoči pri oddaji glasu za izvolitev našega županskega kandidata Nevio Miklavcic in naših kandidatk in kandidatov na listi SLS za člane v občinskem svetu MO Koper, nam ni uspelo pridobiti dovolj vaših volilnih glasov, da bi lahko lista SLS pridobila vsaj eno svetniško mesto.

V SLS Koper smo se in se bomo še naprej skupaj z vašo pomočjo trudili, da bo tudi v MO Koper izvoljen župan ali županja, ki bo imel-a veliko posluha in razumevanja za potrebe vseh občank in občanov ter dovolj človeške kulture za demokratično in transparentno vodenje občine, še posebej pri sprejemanju pomembnih odločitev, ki so življenjskega pomena za nadaljnji enakopravni razvoj tako mesta s primestjem, še posebej pa vse prevečkrat zanemarjenega koprskega podeželja, zato naš slogan : GLAS ZA MESTO IN VAS  še vedno drži, tako kot še vedno držijo naša prizadevanja, da se:

- s spremembo Statuta MO Koper ponovno povrne avtonomijo krajevnim in vaškim skupnostim, preneha razprodaja občinskih zemljišč in javne lastnine,

- ohrani kulturna in tudi tehnična dediščina kot je podzemni vodni zbiralnik na Muzejskem trgu,

- prednostno izgradi vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter cestna in ostala komunalna infrastruktura na podeželju,

- tudi seje občinskega sveta MO Koper neposredno prenašajo preko javnih medijev ali drugih sodobnih elektronskih oblik javnega obveščanja, saj imamo vse občanke in vsi občani pravico, da slišimo kako izvoljene svetnice in svetniki izpolnjujejo naše zaupanje.

ZA VSO DOSEDAJŠNJO ISKRENO PODPORO, SE VAM V IMENU CELOTNE EKIPE Mestni odbor SLS Koper IN SVOJEM OSEBNEM IMENU, SRČNO IN LJUDSKO ZAHVALJUJEM

Prva priložnost za vsaj posredno uveljavljanje volilnega programa SLS se nam ponuja že v drugem krogu volitev koprskega župana. Zato vas volivke in volivce SLS vabimo, da se 2. decembra ponovno odpravite na volišča in v še večjem številu z vašo zvesto in nesebično podporo, glasujete za tistega županskega kandidata, ki bo s svojim ravnanjem jasno dokazal, da je glas zanj res
GLAS ZA MESTO IN VAS in GLAS ZA ALEŠA BRŽANA!

SLS MO Koper - Nosilec kandidatne liste za občinski svet
Branko Čehovin

Search