Okoljevarstveno soglasje za poseg Grafistu ...

Vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov po postopku R5 na lokaciji osamelca Sermin pri Kopru

Naslovni organ je v postopku ugotovil, da je nameravani poseg nesprejemljiv za okolje, saj lokacija nameravanega posega ni primerna za gradnjo in obratovanje nameravanega posega zaradi obremenitve okolja z emisijami hrupa in prahu ter vplivov sprememb pogojev Zivljenja in bivanja na širšem obmodju nameravanega posega.

V priponki je priložen celoten dokument.

application pdf

Search