Posledice plazu v Krnici pri Črnem Kalu po štirih letih še vedno niso sanirane ̶ podeželje v podrejenem položaju

Kandidatka SLS za županjo MO Koper ter občinska svetnica Olga Franca in kandidatka SLS za občinski svet MOK Dijana Meštrović sta danes na kraju plazu v Krnici pri Črnem Kalu javnosti pokazali posledice iz leta 2010, ki še vedno niso sanirane. Krajani Krnice so tako prisotne seznanili s prepočasnim reševanjem te problematike in posledicami v okolju. Kandidatka SLS za županjo MO Koper Olga Franca pa je predstavila problematiko pomanjkanja sredstev v MOK za reševanje posledic naravnih nesreč in prizadevanja v Občinskem svetu MOK za zagotovitev ustreznih finančnih in drugih virov, pa tudi enakopravno obravnavo tako podeželja kot mesta.

Stanovanjska hiša, v katero se je letos Dijana Meštrović ponovno vrnila, je v slabem, tveganem stanju za prebivanje: »Stanovanjska hiša ima večcentimetrske razpoke, tla drsijo in temelje hiše počasi premikajo«. Kandidatka SLS za županjo MO Koper Olga Franca pa je povedala, da je stanje na samem plazu nad vasjo nesanirano, plaz pa še vedno deluje: »To so pokazale nove študije novih izvajalcev meritev iz letošnjega julija«.

Dejstvo je, da MOK nima potrebnega denarja za sanacijo degradiranih območij izpred štirih let ali več. Za sanacijo bi bila potrebna sredstva v vrednosti: za plaz v Gucih 95.000 EUR, za plaz v Krnici 1.500.000,00 EUR, za kamniti odron Podpeč 386.900,00 EUR in za kamniti odron Bezovica 93.400,00 EUR.»Mačehovsko se pri tem obnaša tudi država. Zato krajani Krnice, ki jih je prizadel plaz in druge naravne nesreče, apelirajo ponovno na vest vseh odgovornih, da storijo korak naprej, korak sanacije, da bodo spet varno živeli,« še dodaja Olga Franca.

»Problemi zahtevajo celovite rešitve, ne le parcialnih. Bi vi mirno spali v takšni hiši?« dodaja Olga Franca.

Search