Če v treh mesecih ne dobimo jasnega zagotovila za dodaten vir pitne vode, ki je v ustavi zapisana pravica, bomo skupaj z vsemi civilnimi iniciativami, društvi in ostalimi političnimi gibanji najkasneje spomladi izpeljali zaporo ceste in vseh ostalih dosto

Minuli četrtek so se predstavitve sanacijskih ukrepov v zvezi z nedavnim razlitjem kerozina v železniški nesreči v Dolu pri Hrastovljah udeležili tudi predstavniki lokalnih istrskih odborov SLS. Iz vrst MO SLS Koper predsednik Branko Čehovin, člana IO Žarko Pregelj in Pino Klabjan, iz vrst OO SLS Izola pa tajnik Danilo Gombač.

Po predstavitvi stanja na terenu in ukrepov pristojnih služb, je v razpravi besedo prevzel tudi predsednik MO SLS Koper, ki je državne službe pozval k takojšnjemu ukrepanju glede iskanja dodatnega vira pitne vode v Istri: »Če v treh mesecih ne dobimo jasnega zagotovila za dodaten vir pitne vode, ki je v ustavi zapisana pravica, bomo skupaj z vsemi civilnimi iniciativami, društvi in ostalimi političnimi gibanji najkasneje spomladi izpeljali zaporo ceste in vseh ostalih dostopov do Istre.«

Pravica do pitne vode je zapisana v 70.a členu Ustave Republike Slovenije, torej imamo tudi prebivalci Istre pravico do nje in bomo, v kolikor nam grozi, da bo ta pravica kratena, primorani poseči po ukrepih državljanske nepokorščine. Isti člen namreč navaja tudi, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države, zato je nujno, da v iskanju dodatnega vira pitne vode v Istri aktivno sodelujejo tudi državne institucije.

»Že 19 let se nam dogaja, da se projekt sprejme, zagotovijo se tudi kohezijska sredstva, na koncu pa projekt zamre. Za tem se enako zgodi še z drugim, naslednjim projektom,« pojasnjuje predsednik MO SLS Koper Branko Čehovin, »tudi Rižanski vodovod Koper je že leta 2008 predstavil vire in morebitne ukrepe za zagotovitev dodatnega vira pitne vode, podal tudi finančno vrednotenje, pa od takrat še vedno vse stoji.«

Prebivalci Istre smo s takšnimi ali drugačnimi redukcijami porabe vode soočeni že skoraj vsako poletje, ko hkrati nastopita sezone povečane porabe zaradi turizma in poletna suša. Po tej železniški nesreči z razlitjem kerozina pa nam grozi popolna prekinitev oskrbe s pitno vodo iz našega primarnega vira.

Sodeč po izjavah pristojnih služb je samo vprašanje časa, kdaj se bo kerozin pojavil v našem osrednjem vodnem viru. Najverjetneje se bo to zgodilo ob prvem večjem deževju. Sodeč po študijah Geološkega zavoda Slovenije bi bil ta naš vir lahko onesnažen za čas trajanja od meseca dni pa celo do 100 let. Izločanje v vodi raztopljenega enega promila izlitega kerozina (9,2 litra) bi ob pretoku Rižane 500 l/s trajalo 34 dni, v najslabšem scenariju torej približno 1% na leto oziroma celotnih 9.200 litrov kerozina kar 100 let.

Ker je, glede na stališče Nacionalnega inštituta za javno zdravje, toleranca do prisotnosti kerozina v vodi za pitje, gospodinjsko pa tudi kmetijsko rabo ničelna, se v koprski SLS pridružujemo izjavi dr. Milana Kreka, da v vodooskrbi Istre »nič več ne bo tako kot je bilo« in ponovno pozivamo državo k takojšnjemu ukrepanju.

Na srečanju v Dolu pri Hrastovljah se je oglasil tudi član IO MO SLS Koper Pino Klabjan, ki je kot predstavnik sindikata kmetov izpostavil pomembnost čimprejšnje zagotovitve novega vodnega vira in izgradnje drugega železniškega tira, pri tem pa izpostavil problem pomanjkanje vode za kmetijstvo v Istri, ki je nujna za pridelavo kakovostne lokalno pridelane hrane: »Včasih je bila kmetijska pridelava v Istri tolikšna, da smo pridelke celo izvažali, sedaj pa ne pridelamo dovolj niti za lokalne potrebe. Glavni razlog za to pa je prav pomanjkanje vode.«

Search