Vaški domovi morajo biti odprti za vse krajane in za vse dogodke

Iz službe MO Koper so pred časom poslali krajevnim skupnostim (KS) navodilo glede uporabe prostorov KS za aktivnosti političnih strank, ki se glasi: »V zvezi s tem moramo pojasniti, da je Mestna občina Koper prenesla krajevnim skupnostim v upravljanje objekte in drugo nepremično premoženje za potrebe izvrševanja njihovih nalog, kot jih določa Statut Mestne občine Koper. Tako kot se prostori Mestne občine Koper ne morejo uporabljati za dejavnosti političnih strank in volilne ali referendumske kampanje, se tudi prostori krajevnih skupnosti uporabljajo za opravljanje nalog KS in za potrebe krajanov predvsem na področju kulture, športa in sociale. V primeru, da obravnavate tovrstne vloge za uporabo vaših prostorov predlagamo, da navedeno upoštevate«.

Članom SLS MO Koper se to navodilo ne zdi primerno. Prostore krajevne skupnosti so v veliki večini zgradili sami krajani, ker so želeli imeti prostor za različne aktivnosti, druženja, odločanja, informiranja itd. Pomembno je ohraniti pravilo, da krajani samostojno upravljajo svoje premoženje, med katere sodijo tudi vaški ali zadružni (kulturni) domovi. 

Dejstvo je, da je politika zelo pomemben del življenja in od nje je odvisna kvaliteta življenja. Glede na to, da živimo v demokratični družbi, so volitve edini možni način vplivanja na oblikovanje politike. V času volilne kampanje bi morali vsi krajani imeti enake možnosti seznanitve s programi kandidatov, imeti možnost postavljati vprašanja, izpostavljati dileme, težave in se nato odločiti za predstavnika, ki jim najbolj ustreza. Naloga KS je ravno v tem, da poskrbijo za ozaveščanje, informiranje, izobraževanje svojih krajanov, ne pa do so krajani, ki so brez prevoza, finančnih sredstev, zaradi bolezni, starostnih omejitev, ali drugih ovir prikrajšani za pomembne vsebine. Sicer pa jih o vsem tem zavezuje tudi Strategija Vlade RS na področju lokalne samouprave iz leta 2016.

Smo odprta družba in vrata naših vaških domov morajo biti odprta za vse in za vsakogar, upravljati pa jih morajo krajevne skupnosti in ne občine.

Search