Olga Franca in Angela Lampe: Manjkajoča sredstva za zavod Debeli Rtič namenite iz viška sredstev ZZZS

Pobudnici peticije Za zavod Debeli rtič mestna svetnica SLS Mestne občine Koper Olga Franca in predstavnica staršev invalidnih otrok Angela Lampe sta danes v javnem pismu generalnemu direktorju ZZZS Samu Fakinu in ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc (ter v vednost ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anji Kopač Mrak) opozorili, da je načrt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da gradnjo zavoda Debeli rtič zaključi šele leta 2017, za invalidne otroke in njihove starše nesprejemljiv.

Generalnega direktorja ZZZS Fakina in ministrico Kolar Celarc sta pozvali, naj se manjkajoča sredstva v višini 2 milijonov evrov zagotovijo iz viška sredstev ZZZS, namenjenega investicijam. Trenutno je za gradnjo v proračunu za leto 2015 zagotovljenih le 1,4 milijone evrov, preostanek pa bo po besedah ministrice dr. Kopač Mrak zagotovljen šele naslednje leto. V pismu sta opozorili tudi na nekatera nerešena vprašanja, ki se tičejo vsakodnevne skrbi za invalidne otroke.

 

Njuno javno pismo v nadaljevanju podajamo v celoti.

***

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Miklošičeva cesta 19

1000 Ljubljana

generalni direktor Samo Fakin, dr. med.

 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE RS

Štefanova ulica 5

1000 Ljubljana

ministrica Milojka Kolar Celarc

 

V vednost: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,

SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI RS

Kotnikova 2, 1000 Ljubljana

ministrica dr. Anja Kopač Mrak

 

Javno pismo generalnemu direktorju ZZZS Samu Fakinu in ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc s pozivom na namenitev dela viška sredstev ZZZS za gradnjo zavoda Debeli rtič

Koper, 19. februar 2015

Spoštovana gospa ministrica Kolar Celarc in gospod Fakin,

prepričani sva, da ste iz obsežnega poročanja medijev gotovo že zasledili kruto zgodbo o borbi staršev invalidnih otrok Slovenske Istre za izgradnjo zavoda Debeli rtič, ki traja že 14 let. Pobudnica peticije Za zavod Debeli rtič Angela Lampe se v imenu vseh staršev invalidnih otrok iz Slovenske Istre (74 družin) bori, da bi invalidni otroci končno dobili svoj »drugi dom«, ki bi bil bližje njihovemu pravemu domu in ne na drugem koncu Slovenije. Že leta in leta se namreč vozijo ne le v Staro Goro, temveč tudi tako daleč, kot je Črna na Koroškem.

V prilogi vama pošiljava zadnje javno pismo ministrici dr. Anji Kopač Mrak, ki sva ji ga poslali 16. februarja 2015. V medijih smo pobudniki in podporniki gradnje zavoda Debeli rtič zasledili odgovor na to pismo, ki nam ga je ministrica posredovala tudi prek spletnega družbenega omrežja Twitter, da namerava ministrstvo začeti s projektom letos – in ga zaključiti šele leta 2017. Za invalidne otroke, za njihove starše in za nas vse v Slovenski Istri je tak načrt popolnoma nesprejemljiv.

Na vaju se obračava s prošnjo za pomoč in podporo pri financiranju projekta gradnje zavoda Debeli rtič. Če bodo vladna koalicija, ministri in poslanci pokazali politično voljo in čuteče srce za te invalidne otroke, je možno sprejeti zakonsko podlago, da bi iz viška sredstev ZZZS, namenjenih za investicije, 2 milijona evrov namenili za izgradnjo zavoda Debeli rtič. V tem zavodu se bodo invalidni otroci zdravili, rehabilitirali in to je pomemben del naše zdravstvene dejavnosti. Prosiva vaju, da stopita v stik s pristojno ministrico dr. Anjo Kopač Mrak, da se skupaj tvorno in odgovorno dogovorite o načinu za ugodno rešitev tega problema. Tem invalidnim otrokom so kršene ustavne pravice! Sami se ne morejo boriti, saj jih veliko ne govori, ne sliši, se ne giba – priklenjeni so na svoje invalidske vozičke. Državne institucije, ki bi morale imeti njihovo dobrobit za vodilo svojega delovanja, so jim premalo naklonjene in ne delajo vsega, kar je v njihovi moči, da bi v najkrajšem času zagotovile nujno potrebno gradnjo zavoda Debeli rtič!

Ob tem se na vaju obračamo še z naslednjimi nerešenimi problemi:

Pravica do nenujnega reševalnega prevoza – za invalidne otroke ni urejen prevoz od doma do zavoda v Stari Gori. Potrebna so prilagojena vozila za invalidske vozičke. Menimo, da je možno podeliti koncesijo izvajalcu, ki razpolaga z ustreznimi vozili, samo število prevozov pa ni tako velik strošek za obvezno zdravstveno zavarovanje, da ga blagajna ZZZS ne bi mogla pokriti. Prevoze sedaj izvajajo sami starši, ki so prilagodili svoja vozila.
Pravica do medicinskih pripomočkov – Starši (oz. skrbniki) invalidnih otrok imajo velike izdatke za nakup plenic in drugega materiala. Prosiva, preverita standarde pripomočkov in jih prilagodita potrebam, tako kot je bilo to storjeno za sladkorne bolnike v preteklem letu.
Gastrostome – Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica in Oddelek za invalidno mladino Stara Gora nudita invalidnim otrokom gastrostomo s statičnim podaljškom, ki je zelo neprimerna, Pediatrična klinika v Ljubljani pa gastrostromo z gumbom, ki je primerna in ustrezna v vseh pogledih. Sprašujeva se, ali varčujemo na najbolj betežnih, nemočnih, nebogljenih? Zakaj morajo starši doplačevati za primernejšo gastrostomo?
Predlagava, da čimprej obiščeta zavod v Stari Gori in preverita, kako se v praksi izvajajo pravice teh otrok, katerih življenje je 24 ur odvisno od tuje pomoči, od njihovih staršev. Spletno stran peticije Za zavod Debeli rtič, ki jo je prek spleta in v fizični obliki podpisalo že več kot 3500 oseb, lahko obiščeta prek povezave www.zazavoddebelirtic.si.

Gospod Fakin, sami ste zdravnik in gotovo ste v svoji poslovni praksi delali tudi s tovrstnimi invalidi. Gotovo poznate tudi, kako živijo njihovi starši, najbližji, skrbniki. To ni življenje, to je agonija. Zato vas prosiva, da pomagate.

Gospa Kolar Celarc, ob prevzemu položaja ministrice za zdravje ste se zavezali h »krepitvi javnega zdravstva, ki bo državljanom zagotavljalo hitre in kakovostne zdravstvene storitve«. Prosiva vas, da se zavzamete za hitro in ugodno rešitev, za podporo financiranja gradnje zavoda Debeli rtič iz viška sredstev ZZZS.

 

S spoštovanjem,

 

Angela Lampe, predstavnica staršev invalidnih otrok

Olga Franca, mestna svetnica (SLS) Mestne občine Koper

Search