Javno pismo ministrici dr. Anji Kopač Mrak

Javno pismo predsednice MO SLS Koper in občinske svetnice MOK Olge Franca, ki ga je danes, 23. avgusta 2017, poslala ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anji Kopač Mrak v zvezi z (ne)otvoritvijo zavoda Center Obala Debeli rtič.

Spoštovana ministrica,

težko pričakovane otvoritve zavoda Center Obala Debeli rtič septembra letos ne bo. Ob zastoju gradnje so najbolj prizadeti tako svojci, starši kot sami varovanci, ki so se že lani vpisali za vstop v ta zavod in resnično ne morejo več čakati. Na ta novi dom čakajo že 15 let!

Še nedolgo tega ste osebno zagotovili, da teče izgradnja po načrtih, a je letos februarja zaradi vdora vode izgradnja povsem obstala. Objekt je nedokončan, neustrezno varovan, škoda je z vsakim dnem večja. O obstoju velike količine vode na območju izgradnje ste bili na ministrstvu pisno pravočasno obveščeni (obstajata dva dopisa), a očitno niste opozorila jemali z vso skrbnostjo in resnostjo. O obstoju vode so opozarjali tudi tukajšnji kmetje, gasilci in celo izvajalec del, a odgovorni na vašem ministrstvu jih niso poslušali.

Sprašujemo se, kaj je vaše ministrstvo v teh šestih mesecih od februarskega vdora vode storilo? Katere ukrepe ste sprejeli in kdaj, da bi se objekt dokončal, sanirala nastala škoda in objekt zavarovali pred novo nevarnostjo vdora vode. Bojimo se, da ste kot investitor preveč zaupali projektantu, ki je zarisal sicer lep objekt, a je bil gluh za predhodna resna opozorila o nevarnosti poplav in vdora vode. Narava je prehitela načrtovalce in se izlila na nestrokovne načrte ter s tem pokazala, da z naravo ne gre tekmovati. Z vidika poplavne ogroženosti je ta projekt dober primer slabe prakse načrtovalcev na račun nas davkoplačevalcev. Projektiran objekt vkopan 4m, brez talne plošče in drenaže je nerealna investicija in je v posmeh stroki ter v škodo uporabnikom objekta ter davkoplačevalcem. Invalidi so tudi ljudje in ravno tako potrebujejo kvalitetno grajene stavbe, če ne še bolj.

 

V tem trenutku ste dolžni problematiko temeljito raziskati, poiskati glavnega krivca in sprožiti tako notranji kakor tudi zunanji nadzor. Tudi kazenske postopke, da bi zavarovali javna sredstva, ki so bila oz. še bodo po nepotrebnem porabljena. Kot so poročali mediji, nastala škoda presega 400.000 evrov. Doslej ste bili premalo aktivni, javnost ni seznanjena, kaj načrtujete, kako bo s pogodbo z glavnim izvajalcem, ali so bile unovčene garancije, kdo bo objekt dokončal, kdaj in kako bo ustrezno poplavno zaščiten…

Prenehajte ščititi kogarkoli, zaposlene odgovorne ali projektante in druge povezane z izgradnjo. Zaščitite interese najhuje prizadetih invalidov, njihovih skrbnikov in nas davkoplačevalcev! Takoj poiščite dodatna sredstva za sanacijo škode in poplavne zaščite ter sprožite vse kazenske in odgovornostne postopke zoper odgovorne!

Pri načrtovanju je pomembno dobro sodelovanje med projektanti in izvajalci, izkušnje pa so podlaga za učenje na napakah.

V pričakovanju vašega odgovora vas pozdravljamo.

Koper, 23. 8. 2017

Predsednica SLS Koper in občinska svetnica MOK,

Olga Franca

Odgovor Ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anje Kopač Mrak

Povezave do člankov na to temo

Search