Olga Franca in Angela Lampe ministrici dr. Anji Kopač Mrak: Slovenski javnosti predstavite finančni in terminski načrt izgradnje zavoda Debeli rtič

Javno pismo v nadaljevanju podajamo v celoti

Pobudnici peticije Za zavod Debeli rtič mestna svetnica (SLS) Mestne občine Koper Olga Franca in predstavnica staršev invalidnih otrok Angela Lampe sta danes v javnem pismu pozvali ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anjo Kopač Mrak, naj javnosti v sklopu obravnave rebalansa proračuna predstavi podroben načrt financiranja in izgradnje zavoda Debeli rtič, ki mu je v predlogu rebalansa za leto 2015 namenjenih manj kot polovica oz. le 1,4 milijonov evrov proračunskih sredstev, še lani pa so bila v proračunu za gradnjo namenjena sredstva v celotni višini 3,3 milijone evrov.

 

***

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI RS

Kotnikova 2, 1000 Ljubljana

ministrica dr. Anja Kopač Mrak

 

Javno pismo s pozivom, naj ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak slovenski javnosti predstavi finančni in terminski načrt izgradnje zavoda Debeli rtič

Koper, 16. februar 2015

Spoštovana ministrica dr. Anja Kopač Mrak,

pobudnici za izgradnjo prepotrebnega zavoda za invalidne otroke na Debelem rtiču Angela Lampe in Olga Franca vas v imenu staršev invalidnih otrok in več kot 3500 podpisnikov peticije Za zavod Debeli rtič pozivava, da javnosti v sklopu obravnave rebalansa proračuna predstavite podroben načrt financiranja in izgradnje nove stavbe Zavoda za invalidno mladino Debeli rtič.

Kot lahko razberemo iz predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2015, je v rebalans umeščenih le 1,4 milijonov evrov finančnih sredstev, kar ne predstavlja niti polovice potrebnih sredstev za izgradnjo zavoda.

Vsi prizadeti in podporniki peticije zato pričakujemo od vas, da nam kot resorna ministrica odgovorite na naslednja vprašanja:

Kakšen je terminski načrt izgradnje zavoda do zaključka gradnje?
Kako se bodo financirale posamezne faze izgradnje?
Kdaj se bo projekt začel in kdaj lahko pričakujemo vselitev?
Kdo naj bi bil odgovorni nosilec projekta, vaše ministrstvo ali kdo drug?
Ali nam lahko zagotovite, da bo izgradnja nove stavbe zavoda Debeli rtič vodena z najvišjo stopnjo prioritete in z največjo mero skrbnosti, vestnosti in odgovornosti?
Kdo bo nadziral vodenje projekta gradnje zavoda?
Pričakujemo, da boste kot pristojna ministrica v najkrajšem možnem času odgovorili na zgornja vprašanja, da bi lahko vsi zainteresirani dobili celovite informacije in na podlagi teh tudi spremljali izvajanje projekta v praksi. Odkrito povedano, nas je namreč strah, da Vlada RS nima resnega namena čimprej pričeti z gradnjo in jo čimprej tudi uspešno končati.

Ponovno bi radi spomnili, da se je kalvarija borbe za izgradnjo pričela pred 14 leti, da so bila sredstva v celotni višini 3,3 milijonov evrov še lani rezervirana v proračunu, da je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno januarja 2014, in nenazadnje, da staršem popuščajo moči v vsakodnevnem delu in borbi za nove prostore zavoda Debeli rtič.

Ob tej priložnosti tudi apelirava na vas, da k financiranju pritegnete še Ministrstvo za zdravje RS, ki bi lahko iz pozitivnega poslovanja ZZZS namenilo del sredstev za zavod Debeli rtič, v katerem se bosta izvajala tudi zdravstvena nega in zdravljenje. Gre za zdravljenje in rehabilitacijo najbolj nemočnih, najbolj nebogljenih, prizadetih mladih ljudi. Prepričani sva, da se tudi vi zavedate, da je naloga družbe kot celote, da zaščiti nemočne invalidne otroke.

Spoštovana ministrica, prosiva vas, da odgovorite čimprej, vsekakor pa pred sprejetjem proračuna v Državnem zboru RS.

V imenu invalidnih otrok in njihovih staršev se vam zahvaljujeva za odgovor,

Angela Lampe, predstavnica staršev invalidnih otrok

Olga Franca, mestna svetnica (SLS) Mestne občine Koper

***

Search