Olga Franca: Ministrstvo naj poskrbi, da bo gradnja zavoda Debeli rtič zaključena konec leta 2016

Položen je temeljni kamen za zavod Debeli rtič za invalidne otroke in odrasle

Po 15 letih napornih prizadevanj predstavnice staršev invalidnih otrok in pobudnice gradnje zavoda Debeli rtič Angele Lampe iz Prad pri Kopru ter direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga dr. Valerije Bužan so starši in svojci invalidnih otrok in oseb le dočakali ta težko pričakovani dan – položitev temeljnega kamna zavoda. Slovesnosti so se udeležili tudi podpredsednik SLS Primož Jelševar, predsednica Mestnega odbora SLS Koper Olga Franca, ki pri pobudi že dalj časa aktivno sodeluje, in podpredsednik MO SLS Koper Ivan Dekleva. Sopobudnica peticije Olga Franca se je na slovesnem dogodku iskreno zahvalila vsem, ki so na peticijski spletni strani www.zazavoddebelirtic.si ali s podpisom fizične izjave dali svojo podporo temu za Istro nujno potrebnemu projektu in tako pripomogli k otipljivemu napredku v dolgoletnem boju za pravice oseb s posebnimi potrebami. Z zagonom novozgrajenega zavoda Debeli rtič bo ustvarjenih tudi več kot 40 novih delovnih mest. 

»S tem so končno odprta vrata za pričetek del, ki morajo steči takoj – že jutri,« je na dogodku poudarila predsednica MO SLS Koper Olga Franca in dodala: »Od ministrice dr. Kopač Mrak in pristojnih na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti RS pričakujemo, da bodo z vso resnostjo, odgovornostjo in skrbnostjo dobrega, vestnega ter poštenega gospodarja, torej brez nepotrebnih zapletov, zavlačevanj in stranpoti bdeli nad projektom in poskrbeli, da bo zaključen še pred njegovim končnim rokom, torej že konec leta 2016.« Pobudnica gradnje Angela Lampe pa je napovedala: »Pri nadzoru gradnje bomo neizprosni, saj smo predolgo čakali ta dan, preveč smo že vložili svoje energije, truda in denarja, da smo dosegli začetek gradnje, kar se nam pozna tudi na zdravju.«

Temeljni kamen je položila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, zbrane pa sta nagovorila tudi predsednik Sklada Silva Jurij Švagelj in direktorica CUDV Draga dr. Valerija Bužan.

Angela Lampe, dr. Valerija Bužan in Olga Franca so se po položitvi temeljnega kamna za podporo pri obveščanju javnosti o tej pomembni temi zahvalile tudi medijem, ki so odigrali eno izmed ključnih vlog. Izrazile so upanje, da bodo imeli že v prihodnjem letu priložnost poročati z otvoritve prostorov zavoda Debeli rtič.

Search