Krožišče pri odcepu za Dekane (pri Jerebici) bo ali ne bo?

Na današnji novinarski konferenci je predsednica SLS Koper in občinska svetnica Olga Franca poudarila, da si SLS Koper že od leta 2010 prizadeva za ureditev ceste in prometa na magistralni cesti od Bivija skozi Dekan e.Prvo pobudo je bila dana februarja 2010 na Direkcijo RS za ceste. Zaradi neodzivnosti in glede zaskrbljujočo statistiko o prometnih nesrečah PU, je bila ponovno v letu 2016 podana pobudo tako DRSI kot MO Koper.

Olga Franca je poudarila, da se je od leta 2009 do 2016 na regionalni cesti R2/409, odsek 313 Rižana – Dekani pripetilo kar 46 prometnih nesreč, dve s smrtnim izidom, v katerih sta tri osebe izgubile življenje. 20 prometnih nesreč je bilo s telesnimi poškodbami, 6 oseb je bilo huje poškodovano in 20 lažje. V 24 primerih je nastala materialna škoda. Največ prometnih nesreč se je zgodilo v letu 2016 in sicer 9, od tega ena s smrtnim izidom (umrli sta dve osebi), 5 s telesnimi poškodbami in 3 z nesreče z materialno škodo, ena oseba je bila hudo poškodovana, 6 oseb lažje.

Od DRSI in MO Koper so zahtevali nujno ukrepanje, postavitev sredstev za umiritev prometa, signalizacijo, postavitev prometnih znakov ter izgradnjo krožišča pri osnovni šoli Dekani in pri odcepu za Dekane (pri Jerebici). »Vozila tu dosegajo visoke hitrosti, na desni strani ceste (smer proti LJ) pa so številni poljski priključki po katerih na cesto vstopa kmetijska mehanizacija in vozila vse leto, cesta pa je slabo označena in ni nevarnostnih opozoril« je poudarila.

Ukrepi DRSI na podlagi poziva so malenkostni. Decembra 2016 so skupaj s PU Koper opravili terenski ogled in sklenili, da se poseka vegetacija in s tem poveča preglednost priključkov na desni strani ceste proti Ljubljani (kar je tudi že izvršeno) ter se zamenja obstoječa kažipotna tabla z manjšim kažipotom ter postavi na ustrezno višino. DRSI ne namerava izgraditi obe krožišči,provotno sporočeno namero, da se postavi radar na lokaciji v km 2,0 pa so kasneje preklicali in odgovornost usmerili na PU Koper.

Bomo doževeli večjo prometno varnost ali ne z ukrepi MO Koper?

Na podlagi informacij javnega značaja pri MO Koper je SLS pridobil dve varianti načrta krožišča pri Jerebici izdelana leta 2012. MO Koper podpira izgradnjo po varianti 1, ki naj bi združevala priključek do Varde kot za Dekane.

Ob sprejetju proračunu 2017 je MOK sporočila, da bo v letu 2017 pripravila projekte in pričela izvedbo krožišča na Vardi z zaključkom v letu 2018. Planirala je odhodek 35.000 EUR letos ter 20.000 EUR v prihodnjem letu. 55.000 EUR je absolutno nezadostna višina sredstev za odkup potrebnih zemljišč in izgradnjo krožišča, zato dvomimo v resnost namere občine.

Po proučitvi obeh različnih, SLS Koper ne podpira nobene variante in predlaga, da MO Koper pristopi k novemu načrtu, ki bo upošteval vsa stališča dekančanov, ki o načrtu niso seznanjeni. »Krajani imajo pravico, da se o načrtih in vseh variantah ter stroškovni in prometni učinkovitosti seznanijo na zboru krajanov« je pozudarila Franca in dodala, da lastniki zemljišč (oljčnikov) še niso pisno uradno obveščeni o načrtovani izgradnji s strani MO Koper. Krajevna skupnost Dekani navaja, da
so bili prizadeti krajani seznanjeni z možnimi rešitvami, kar pa ne drži.

Zato zahtevamo, da MO Koper:
- Opravi javno seznanitev na zboru krajanov ter krajane in krajanke Dekanov seznani o načrtovani izgradnji, o prednostih in slabostih obeh variant izgradnje ter stroškovni in varnostni vidik posamezne variante,
- upošteva pripombe, ki bodo podane in izdela takoj primerno rešitev, ki bo ustrezala tako zahtevani prometni varnosti kot stroškovni učinkovitosti.
- da dogovori z DRSI za nujne posege na cestišče za umiritev prometa, da se letos ne bi ponovile številne in težke prometne nesreče kot v letu 2016.
-  zato smo na seji občinskega sveta postavili vprašanje, kako, kdaj bodo potekale javne seznanitve z načrti izgradnje, možnostjo podajanja pripomb, da bi bilo čim manj posega v oljčnike in da bi krajani potrdili najboljšo varianto. Iz odgovora MO Koper je sklepati, da so KS naložili izvedbo širše obravnave in pridobivanje povratnih informacij. Pozivamo odgovorne na MO Koper, da opravijo javno seznanitev in predstavijo krajanom in krajankam Dekanov prednosti in slabosti predlaganih variant izvedbe ter stroškovni vidik.

Search