Olga Franca na seji MOK opozorila na zamujanje rokov pri gradnji vrtca Dekani

Olga Franca na seji Mestnega sveta MOK opozorila na zamujanje

Na redni seji mestnega sveta je mestna svetnica SLS Olga Franca včeraj podprla sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt »Novogradnja vrtca v Dekanih« v vrednosti 1.875.709,75 EUR. Osnovna šola Dekani bo s projektom pridobila dva nova perspektivna oddelka, ki jih že danes potrebuje.

Objekt naj bi bil predan v uporabo avgusta 2018. To je absolutno prepozno, saj bi vrtec moral biti dokončan že leta 2016. Franca je ob tem opozorila: »Gradnja tega vrtca je nujna, saj si tudi otroci s podeželja zaslužijo kakovostno varstvo in izobraževanje v primernih pogojih. MO Koper že 14 let zavestno krši Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ogroženo je zdravje otrok in zaposlenih. Skrbi me, ker občina zamuja in kljub terminskemu načrtu dela ne bodo končana do avgusta 2018, kot je načrtovano. MO Koper danes še nima gradbenega dovoljenja, od podaje vloge avgusta 2016 pa do danes ga je že večkrat dopolnila (okoljevarstveno soglasje, plačilo komunalnega prispevka ...) in kaže, da tega kaj kmalu ne bo.

Na Osnovni šoli Dekani je že danes huda prostorska stiska, septembra bosta dva razreda otrok brez primernih prostorov, vrtec pa je v obupnem stanju.« Izpostavila je še, da je 10 parkirnih mest odločno premalo, saj tam že danes vlada parkirni kaos in se parkira kar na cesti in na zelenicah. Sprašuje se tudi o primernosti zunanje lesene fasade objekta, ki je sicer lična, a bo zaradi istrskih vremenskih razmer gotovo zahtevala veliko vzdrževanja. Za izgradnjo krožišča ob Osnovni šoli Dekani se morajo bolj angažirati tako s strani Krajevne skupnosti Dekani in MO Koper ter Direkcije RS za infrastrukturo.

Na seji so obravnavali tudi celostno prometno strategijo MOK. Ker občina ni upoštevala nobene od pripomb in predlogov, ki jih je koprska svetnica SLS pripravila v sodelovanju s krajani, to pomeni, da občina ne bo zagotovila enakomernega, skladnega razvoja prometne infrastrukture v mestu in na podeželju, zato Olga Franca predloga sklepa ni podprla.

Pretekle objave Mestnega odbora SLS Koper in mestne svetnice SLS Olge Franca o vrtcu v Dekanih:

http://www.sls.si/10011/mo-sls-koper-tudi-otroci-s-podezelja-imajo-pravico-do-kakovostnega-varstva/
http://www.sls.si/10043/zbiranje-podpisov-za-nov-vrtec-v-dekanih/ http://www.sls.si/11520/predsednica-mo-sls-koper-olga-franca-prepad-med-mestom-in-podezeljem-se-cedalje-bolj-povecuje/

Pretekle objave Mestnega odbora SLS Koper in mestne svetnice SLS Olge Franca o prometni ureditvi v MOK:
http://www.sls.si/11569/motoristi-ze-spet-drvijo-skozi-nevarno-krizisce-za-dekane-pri-jerebici-v-katerem-kmetijska-mehanizacija-in-druga-pocasna-vozila-dnevno-preckajo-regionalno-cesto-bivij-dekani-o-kroziscu-pa-se/ Http://www.sls.si/11520/predsednica-mo-sls-koper-olga-franca-prepad-med-mestom-in-podezeljem-se-cedalje-bolj-povecuje/

 

Search